Vi ønsker Majken E. Bie velkommen!

19 april 2017

Majken E. Bie har erfaring med offentlige anskaffelser, entreprise og kontraktsrett etter å ha jobbet som juridisk rådgiver i Omsorgsbygg Oslo KF og Oslo kommune bymiljøetaten.

Hun har erfaring med operativ rådgivning til offentlige byggherrer i forbindelse med gjennomføring av komplekse anbudsprosesser, herunder utarbeidelse av anskaffelsesstrategier og konkurransegrunnlag, kontrahering og klagebehandling. Majken har bistått med valg av entreprisemodell og utarbeidelse av kontrakt i komplekse byggeprosjekter, og har erfaring fra tvisteløsning i entreprisesaker.