Vi gratulerer Henrik Myklebust med advokatbevilling!

17 september 2019

Henrik Myklebust startet i Hammervoll Pind i 2017 etter endt studie ved Universitetet i Bergen, og jobber hovedsakelig med selskapsrett og prosess. Henrik hadde skatterett og selskapsrett som spesialemner og skrev masteroppgaven «Merverdiavgift på innførsel av fjernleverbare tjenester – Hvor mye aktivitet skal til for at et holdingselskap regnes som næringsdrivende etter merverdiavgiftsloven § 3-30 (2)?».

Gratulerer, Henrik!