Vi gratulerer!

7 februar 2019

Marie Swift Hammervoll og Majken E. Bie har fått bevilling.

Marie har inngående kompetanse innenfor plan- og bygningsrett fra kommunal sektor, og da særlig problemstillinger knyttet til byggesaksbehandling. Hun har opparbeidet seg god kompetanse innen generell forvaltningsrett, kommune- og reguleringsplanverk, markalovgivningen, søknad- og ansvarsrettssystemet.

Majken jobber med offentlige anskaffelser, bygge- og entrepriserett, kontraktsrett, tvisteløsning og prosedyre. Hun har spisskompetanse innen regelverket for offentlige anskaffelser, og bistår både offentlige og private aktører i alle stadier av anskaffelsesprosessen.

Les mer om Marie og Majken på deres profil.

Vi gratulerer!