Vestliakonferansen 2018

20 april 2018

Forum for Plan- og bygningsrett sin vårkonferanse, Vestliakonferansen, gikk av stabelen for 14. året på rad den 18.-20. april på Geilo.

Programkomiteen hadde satt sammen et bredt program som skapte engasjement og god dialog mellom innledere og salen. Salen, som bestod av ca. 160 mennesker, fikk høre om blant annet maktforholdet mellom stat og kommune i plan- og bygningsretten, rettslige muligheter og skranker når klimautfordringer skal løses med plan- og bygningsloven, endringer i eierseksjonsloven og andre relevante temaer. Moderatorer og møteledere var professor, dr. juris Ørnulf Rasmussen (UiB) og advokat Terje Pedersen (Advokatfirmaet Kluge). Se hele programmet her.

Hammervoll Pind, ved Eva Hagen og Erik Greipsland, ble invitert til å holde et innlegg om hvorvidt tinglyste avtaler er adekvate verktøy for planmyndigheter i en reguleringsprosess.

Innlegget hadde fokus på hvorvidt det å sikre allmennhetens tilgang og bruk gjennom tinglyste erklæringer blir et substitutt for å regulere til offentlige formål.

Eva og Erik påpekte blant annet mangelen på materielle og prosessuelle krav rundt bruken av tinglyste avtaler, og argumenterte for at det er viktig med større bevissthet rundt innholdet av erklæringene. De gjorde også et poeng ut av at eventuell bruk av slike avtaler må komme så tidlig som mulig i planprosessen. Det ble en god faglig debatt i etterkant og flere engasjerte deltakere bidro til interessant dialog.

Vi ønsker å takke programkomiteen for invitasjonen og for to svært godt gjennomførte og interessante fagdager på Geilo.