Hammervoll Pind sparer tid med kundesjekk.no

Rapporteringspliktige bedrifter bruker mange kilder og mye tid på kundekontroller i forbindelse med antihvitvaskingsregelverket. Kundesjekk.no erstatter mange oppslag i digitale registre med et samlet søk.

Alt vi gjør av kundetiltak lagres automatisk i kundesjekk.no og kan enkelt slås opp i ved tilsyn. I kundesystemet vårt noterer vi hvilke tiltak som er gjort på kunden. Jeg føler meg tryggere på at både tiltak og dokumentasjonen av kundetiltak er på plass i dag, sier Mads Jespersen.

Mads er ansvarlig for antihvitvaskingsarbeidet i Hammervoll Pind. Han forteller at hverdagen har blitt enklere og fremhever også forenklingen rundt dokumentasjonen av kundekontrollen. Du kan lese mer om dette i artikkelen på Vipps.no.