Seminar i Oslo: Responsible recycling of vessels

23 mars 2017

Advokatfirmaet Hammervoll Pind, KLP Kapitalforvaltning og Grieg Green inviterer til seminar om ansvarlig opphugging av skip.

Oljekrisen og et shippingmarked i ubalanse har aktualisert skraping av skip. Samtidig stilles det stadig økte krav til ansvarlig opphugging av skip. Men hvor skal skipene skrapes når EU strammer inn regelverket for hvor skipene kan hugges? Bør den omstridte opphuggingen på strender i Asia aksepteres så lenge verftene har oppgradert i tråd med Hong Kong-konvensjonen? Rederiforbundet forbyr «beaching» som metode, mens andre er mindre kritiske.

Torsdag 1. juni vil aktører med ekspertise på området stille i panelet. Etterpå inviteres bransjekolleger til lett servering i lokalene til Hammervoll Pind.

Meld deg på: paamelding@hammervollpind.no

Vel møtt!