Priser

Standard timesatser 2021

Partnerkr 3 500 til kr 4 900 pr time
Senioradvokatkr 2 700 til kr 3 600 pr time
Advokatkr 2 500 til kr 3 100 pr time
Advokatfullmektigkr 1 750 til kr 2 700 pr time
Traineekr 950 pr time
Administrasjonkr 950 pr time

Alle priser oppgitt er eksklusiv merverdiavgift. I tillegg faktureres et standard administrasjonsgebyr på 2 % av fakturabeløpet ved hver fakturering.