Tuva Løbach Jørgensen

Tuva Løbach Jørgensen har særlig kompetanse innen plan- og bygningsrett og forvaltningsrett og har inngående kunnskap til  de offentlige prosessene knyttet til utvikling av eiendommer. Med bakgrunn fra både rådgivningsbransjen og kommune har Tuva opparbeidet bred kompetanse om utarbeiding av reguleringsplaner, jordlovsbehandling og landbrukskonsesjon, samt ekspropriasjon etter plan- og bygningsloven. Hun bistår ofte privatpersoner med  dispensasjoner, byggesaker, klagesaker, legalisering av ulovlige forhold og fradeling. Tuva yter bistand til alle aktører i eiendomsbransjen. Særlig bistår hun eiendomsutviklere, byggherrer og entreprenører/håndverkere.

Tuva arbeider også med andre spørsmål knyttet til fast eiendom og utvikling, blant annet tingrettslige problemstillinger, entrepriser/forbrukerentrepriser, og juridiske problemstillinger tilknyttet utvikling og forvaltning av eiendom. Tuva er tilknyttet faggruppene for fast eiendom, plan- og bygningsrett, tingsrett, prosess og arbeidsrett.

Arbeidserfaring

  • 2019 - d.d.Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Pind AS
  • 2017 - 2019Jurist, Sweco Norge AS
  • 2014 - 2017Jurist/rådgiver, Askøy kommune
  • 2013 - 2014Diverse vikariater ved Skipsregistrene under studiene

Utdannelse

  • 2013Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
  • 2008Fordypningsfag som privatist
  • 2006Midtøstenvitenskap, Universitetet i Bergen

Språk

  • Norsk
  • Engelsk

Advokatfullmektig

Oslo

473 31 704

Siste publikasjoner

Vær til besvær