Paul Aakre

Paul Aakre har særlig kompetanse vedrørende fast eiendom, herunder tingsrett, ekspropriasjons- og skjønnssaker. Han har inngående kjennskap til landbruksnæringen og har gjennom en årrekke vært en av Norges Bondelags samarbeidsadvokater. Paul Aakre har omfattende prosedyreerfaring både for ordinære domstoler og jordskifteretten. Han blir også jevnlig oppnevnt som bostyrer for konkursbo.

Arbeidserfaring

  • 2017 - d.d. Partner, Advokatfirmaet Pind AS
  • 2005 - 2017Partner, Ryger AS
  • 1986 - 2005Advokat i kontorfellesskap, Vierdal, Aakre, Bie og Monsen
  • 1985 - 1986Dommerfullmektig, Sandnes sorenskriverembete
  • 1984 - 1985Advokatfullmektig, Vierdal og Folkestad

Utdannelse

  • 1983Cand. jur., Universitetet i Bergen

Verv

  • Medlem av Den Norske Advokatforeningen

Språk

  • Norsk
  • Engelsk

Partner

Stavanger

958 11 058