Nina Kibsgaard

Nina Kibsgaard har meget bred erfaring med plan- og bygningsrett både fra offentlig og privat side og arbeider i hovedsak med saker tilknyttet dette saksområdet.  Nina arbeider også med deling og seksjonering av eiendom, utbyggingsavtaler, tvister i forbindelse med avhending av fast eiendom samt øvrige spørsmål relatert til fast eiendoms rettsforhold. Hun har bred erfaring fra offentlig forvaltning og bistår både private og offentlige klienter. Nina har stått ansvarlig for utarbeidelse av varslingsportal.no som benyttes av både offentlige og private klienter for å ivareta varslingsrutiner etter arbeidsmiljøloven.

Nina er også eiendomsmegler og fast medhjelper i tvangssalg for Bergen tingrett.

Arbeidserfaring

 • 2015 - d.d. Partner, Advokatfirmaet Pind AS
 • 2014 - 2015Senioradvokat, Advokatfirmaet Pind AS
 • 2012 - 2014Senioradvokat, Torkildsen & Co Bergen AS
 • 2009 - 2012Advokat, Advokatpartner ANS
 • 2007 - 2009Advokatfullmektig, Advokatpartner ANS
 • 2005 - 2007Rådgiver, Byrådsavdeling for byutvikling, Bergen kommune
 • 2002 - 2005Spesialkonsulent, Etat for byggesak og private planer, Bergen kommune
 • 2000 - 2002Namsfullmektig, Bergen Byfogdembete
 • 1999 - 2000Spesialkonsulent, Bergen kommune

Utdannelse

 • 1999Cand.jur., Universitetet i Bergen
 • 1999Bygge- og entrepriserett spesialfag, Universitetet i Bergen
 • 1992Ex.phil, Universitetet i Bergen

Verv

 • Fast medhjelper ved tvangssalg for Bergen tingrett

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Partner

Bergen

984 21 657