Marit Høisæter

Marit Høisæter har bred og variert erfaring fra både privat og offentlig sektor, hovedsakelig anskaffelser og kontrakt. Hun har flere års erfaring med kontraktsoppfølging for bygg og anlegg, entrepriserett, samt offshorekontrakter innen boring og brønn. Høisæter sin spesialkompetanse er innen anskaffelsesrett for det offentlige og forsyningssektoren. Hun har også erfaring fra offentlig forvaltning.

Arbeidserfaring

 • 2021 - d.d.Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Pind AS
 • 2015 - 2021Rådgiver, Etat for utbygging, Bergen kommune
 • 2012 - 2015Konsulent Techconsult AS, innleid til Statoil ASA, Senior Consultant, Supply Chain Management, Drilling and Completion
 • 2011 - 2012Rådgiver, Innkjøpsseksjonen, Hordaland Fylkeskommune
 • 2005 - 2011Rådgiver, Norges Handelshøyskole
 • 2004 - 2004Konsulent, Vital Forsikring ASA
 • 2000 - 2004Advokatfullmektig, Interpro AS
 • 1999 - 2000Rådgiver, Arbeidstilsynet 8. distrikt
 • 1997 - 1999Rådgiver, Fylkesarbeidskontoret i Aust-Agder
 • 1996 - 1997Konsulent, Arbeidskontoret i Arna og Arbeidskontoret på Straume
 • 1996 - 1996Konsulent, Fjell Kommune

Utdannelse

 • 2008Universitetet i Bergen, EU and EEA Public and Utilities International Contract Law
 • 2001Norges Handelshøyskole, etterutdanning, bedriftsøkonomi
 • 1999Universitetet i Oslo, arbeidsrett
 • 1996Universitetet i Bergen, juridisk embetseksamen
 • 1995Studieopphold ved Julius Maximillian Universität, Würzburg

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Advokatfullmektig

Bergen

993 88 537