Marie Swift Hammervoll

Marie Swift Hammervoll har svært god kompetanse innenfor plan- og bygningsrett og forvaltningsrett. Hun har opparbeidet seg kompetansen over flere år som jurist i Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten samt som advokat, og har som følge av dette bred erfaring innenfor plan-, dele- og byggesaker både fra offentlig side og privat side. Marie bistår større og mindre eiendomsaktører samt privatpersoner med eiendomsutvikling på alle nivåer. Marie har videre jobbet mye med tomteanalyser, markalovgivning, ulovlighetssaker, søknad- og ansvarsrettssystemet samt klagesaksbehandling opp mot Fylkesmannen og politisk ledelse.

Marie har spesialisering innen aksjeselskapsrett og finansmarkedsrett fra sin master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Arbeidserfaring

  • 2019 - d.d.Advokat, Advokatfirmaet Pind AS
  • 2016 - 2019Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Pind AS
  • 2014 - 2016Byggesaksbehandler, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Utdannelse

  • 2015Master i rettsvitenskap, Universitet i Oslo
  • 2014Juridiske valgemner, University of Glasgow

Språk

  • Norsk
  • Engelsk

Advokat

Oslo

456 10 056