Liv-Torill Hellevang Lindgren

Liv-Torill Hellevang Lindgren har bred erfaring med plan- og bygningsrett fra offentlig side, og arbeider i hovedsak med saker tilknyttet dette saksområdet. Hun har særlig kompetanse innen dispensasjonssaker knyttet til plan- og bygningsloven, samt tilsyns- og legaliseringssaker. Liv-Torill arbeider også med deling og seksjonering av eiendom, utbyggingsavtaler, entreprise, konsesjon ved kjøp og salg av landbrukseiendom, tvister i forbindelse med avhending av fast eiendom samt øvrige spørsmål relatert til fast eiendoms rettsforhold. Hun har erfaring med offentlige anskaffelser fra Norges Handelshøyskole og Bergen kommune.

Liv-Torill har utarbeidet rutiner for innkjøpsprosesser og hatt ansvar for internopplæring i offentlige anskaffelser ved NHH. Hun har også erfaring med gjennomføring av revisjon i offentlig virksomhet.

Liv-Torill er også utdannet kommunikasjonsrådgiver.

Arbeidserfaring

 • 2017 - d.d. Advokat, Advokatfirmaet Pind AS
 • 2015 - 2017Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Pind AS
 • 2014 - 2015 Seniorkonsulent Innkjøp, Norges Handelshøyskole
 • 2014 - 2014Innkjøpsrådgiver, Etat for bygg og eiendom, Bergen kommune
 • 2011 - 2014Juridisk rådgiver, Seksjon for byggesak og private planer, Askøy kommune
 • 2010 - 2011Juridisk rådgiver, Eiendomsavdelingen, Askøy kommune
 • 2010 - 2010Faglærer rettslære, Danielsen videregående skole

Utdannelse

 • 2015Kommunikasjonsrådgiver, Høgskolen i Lillehammer
 • 2010Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Verv

 • 2013 - Nemndmedlem Utlendingsnemnda
 • 2012 - 2013 - Leder for tilsynsgruppen Regionrådet Vest
 • 2010 - Juridisk rådgiver, Gatejuristen Bergen
 • Medlem av Den Norske Advokatforening

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Fast advokat (i permisjon)

Bergen

922 42 699