Lars Kristian Wulff Myklebust

Lars Kristian Wulff Myklebust har bred forretningsjuridisk erfaring og er leder for vår Maritim-gruppe.

Hans hovedfokus er på offshore og maritim industri, hvor han primært bistår rundt spørsmål om kontrakt, tvisteløsning og anbudsprosesser. Han jobber også med landentreprise.

Før Lars Kristian kom til Advokatfirmaet Pind var han ansatt i Statoil hvor han har blant annet arbeidet med styring av forsyningskjeder og ledelse av rammeavtaler for vedlikehold og modifikasjoner på Statoils anlegg. Ut over å gi løpende juridisk bistand i offshoreprosjekter knyttet til tolkning og anvendelse av kontraktens reguleringer, har han også hatt utpreget fokus på prosjektgjennomføring og forbedringsinitiativer med tanke på økt lønnsomhet i prosjekter. Han har inngående kjennskap til norsk leverandørindustri og de praktiske problemstillinger som regelmessig gjør seg gjeldende for industrien.

Lars Kristian har prosedert en rekke ganger for de alminnelige domstoler og i voldgiftssaker. Han er medlem av CPR’s European Advisory Board (CPR: International Institute for Conflict Prevention & Resolution).

Arbeidserfaring

  • 2016 - d.d. Partner, Advokatfirmaet Pind AS
  • 2011 - 2016Spesialkonsulent, Equinor
  • 2006 - 2011Advokat, Advokatfirmaet Thommessen AS
  • 2005 - 2006Skattejurist, Hordaland Fylkesskattekontor (Skatt Vest)
  • 2004 - 2005Skattejurist, Bjørnefjorden likningskontor

Utdannelse

  • 2003Cand.jur., Universitetet i Bergen

Språk

  • Norsk
  • Engelsk

Partner

Bergen

922 61 059