Kurt Elvevoll

Kurt A. Elvevoll har særlig kompetanse innen bygg- og entrepriserett, og har lang erfaring med å bistå profesjonelle aktører i bransjen, herunder offentlige og private byggherrer, entreprenører, rådgivende ingeniører og arkitekter. Han bistår med kontraktsstrategi, kvalitetssikring av kontrakter, oppfølgning i byggeprosessen og tvisteløsning. Kurt prosederer regelmessig entreprisesaker for domstolene.

Kurt hjelper aktørene med digitaliseringen, herunder med bl.a. kravene til BIM, eiendomsteknologi (proptech) og smarte(re) bygg. Disse nye digitale kravene må – for å bli realisert – avtalereguleres. Dette medfører også ofte nødvendige justeringer i standardkontraktene: NS 8407, NS 8417, NS 8405, NS 8415, NS 8401 mfl.

Han brukes også mye som foredragsholder innen sitt felt.

Arbeidserfaring

 • 2017 - d.d. Partner, Advokatfirmaet Pind AS
 • 2013 - 2017Partner, Ryger Advokatfirma AS
 • 2000 - 2013Advokat/partner, ProJure Advokatfirma DA
 • 1998 - 2000Dommerfullmektig, Dalane tingrett
 • 1997 - 1998Advokatfullmektig/advokat, Advokatfirmaet Helle

Utdannelse

 • 1995Cand.jur., Universitetet i Tromsø

Verv

 • Medlem av Den Norske Advokatforening
 • Medlem i Advokatforeningens lovutvalg for bygningsrett og reguleringsspørsmål.
 • Publikasjon: Enkle grep som forbedrer entreprisekontrakter, Byggeindustrien nr 1/2011
 • Publikasjon: Nye regler – stort ansvar (ansvar for aktørene i hht ny plan- og bygningslov), Byggeindustrien nr 8/2012
 • Publikasjon: 12 forhold du bør vite om endringsarbeider, Byggeindustrien nr.14/2012

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Partner

Stavanger

416 34 869

Fagområder

Entreprise