Henning Rosenlund Wahlen

Henning Rosenlund Wahlen har betydelig erfaring innenfor et bredt spekter av forretningsjuridisk rådgivning og tvisteløsning. Han bistår jevnlig i spørsmål om kontrakter og anbudskonkurranser, samt i tvister innenfor arbeids- og entrepriseretten. Henning har også betydelig erfaring med styreansvarssaker.

Arbeidserfaring

  • 2019 - d.d.Partner, Advokatfirmaet Pind AS
  • 2015 - 2019Advokat, Haver Advokatfirma
  • 2012 - 2015Associate General Counsel/Senior Legal Counsel for Emerson/Roxar
  • 2010 - 2012Dommerfullmektig, Stavanger tingrett
  • 2007 - 2010Advokatfullmektig, Thommesen, avdeling for EU- og konkurranserett

Utdannelse

  • 2007Master i rettsvitenskap, Universitet i Bergen
  • 2007Master of Laws, London School of Economics & Political Science

Språk

  • Norsk
  • Engelsk

Partner

Stavanger

41 04 75 81