Helge Vatland

Helge Vatland arbeider hovedsakelig med fast eiendom samt bygg- og entrepriserett, herunder tvisteløsning, prosedyre og saker for jordskifterettene. Han har spesialisering innen odels- og åsetesrett, ekspropriasjonsrett samt plan- og bygningsrett. Helge holder også foredrag om tingsrettslige emner.

Arbeidserfaring

  • 2021 - d.d.Senioradvokat, Advokatfirmaet Pind AS
  • 2017 - 2021Advokat, Advokatfirmaet Pind AS
  • 2014 - 2017Advokatfullmektig, Ryger Advokatfirma AS

Utdannelse

  • 2013Master i rettsvitenskap - Universitetet i Bergen
  • 2008Årsstudium i KRL - Misjonshøgskolen
  • 2006Fjellheim Bibelskole

Verv

  • Medlem av Den Norske Advokatforeningen

Språk

  • Norsk
  • Engelsk

Senioradvokat

Stavanger

901 36 757