Ellen Høysæter-Fjelddalen

Ellen Høysæter-Fjelddalen har bred erfaring fra offentlig og privat sektor innenfor fast eiendom. Med over 7 års erfaring innenfor rettsområdet har hun opparbeidet seg særlig kompetanse innenfor plan- og bygningsrett, forvaltningsrett, tingsrett, tvangssalg, avhending av fast eiendom og forbrukerentreprise.

Ellen har arbeidet som leder for plan- og bygningsetaten, og har allsidig kjennskap til offentlige prosesser og regelverk innenfor området. Kompetansen er særlig knyttet til planarbeid, dispensasjoner, klagesaksbehandling, fradeling, ordinære byggesaker mv. Hun har også arbeidet med avhending av fast eiendom i det private markedet, med megling og komplett salgsprosess.

Ellen arbeider også med andre spørsmål innenfor fast eiendom, herunder tingsrettslige problemstillinger, forbrukerentreprise, kjøp og salg av eiendom, samt ulike problemstillinger innenfor boligbyggelag, borettslag og sameier.

Arbeidserfaring

  • 2020 - d.d.Advokat, Advokatfirmaet Pind AS
  • 2017 - 2020Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Pind AS
  • 2015 - 2017Leder plan- og bygningsetaten, Austevoll kommune
  • 2012 - 2015Eiendomsmeglerfullmektig, Proaktiv Eiendom

Utdannelse

  • 2012Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
  • 2020Advokatbevilling

Verv

  • Medlem av Den Norske Advokatforening

Språk

  • Norsk
  • Engelsk

Advokat (i permisjon)

Bergen

901 96 356