Cathrine Østenstad Blich

Cathrine Blich ble uteksaminert med master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen i 2018. Hun skrev masteroppgave med tittelen: «Grensene for varemerkerettslig bruk etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a»

Cathrine arbeider hovedsakelig med selskapsrett og skatt, og bistår i tillegg faggruppene eiendomsmegling og næringseiendom.

Arbeidserfaring

  • 2019 - d.d.Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Pind AS
  • 2018 - 2018Trainee, Advokatfirmaet SANDS DA
  • 2017 - 2017Trainee, Advokatfirmaet SANDS DA
  • 2016 - 2016Trainee, Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS

Utdannelse

  • 2018Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
  • 2017Juridiske valgemner, Queen Mary University of London

Verv

  • Frivillig jurist i Kreftforeningen

Språk

  • Norsk
  • Engelsk

Advokatfullmektig

Oslo

986 45 322