Birthe Helland

Birthe har lang erfaring med eiendomsforvaltning i det offentlige og har jobbet mye med kjøp og salg av eiendom, inn- og utleie, rettigheter i fast eiendom, hjemmelsavklaringer, jordskifte, fiskerihavner, mv.
Hun har god erfaring med ulike kontratyper og forhandling, og har god kjennskap til offentlig eiendomsforvaltning og praksis.
Hun har erfaring med opprettelse av stiftelser, stiftelsesloven og styrearbeid.
Videre har hun jobbet med plan-og bygningsloven, med dispensasjonssaker, deling- og seksjoneringssaker, byggesaker, plansaker og klagesaker. Hun har også jobbet med strandsoneforvaltning, ulovlighetssaker mv.

Arbeidserfaring

  • 2021 - d.d. Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Pind AS
  • 2019 - 2021Seniorrådgiver Vestland fylkeskommune
  • 2013 - 2019Rådgiver Bergen kommune, etat for bygg og eiendom, Eiendomsavdelingen
  • 2010 - 2013Rådgiver, Fylkesmannen i Hordaland
  • 2010 - 2010Rådgiver Bergen Kommune
  • 2008 - 2009Advokatfullmektig - Din Advokatpartner AS
  • 2008 - 2008Eiendomsmeglerfullmektig - Aktiv Eiendom AS

Utdannelse

  • 2007Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Språk

  • Norsk
  • Engelsk

Advokatfullmektig

Bergen

932 62 829