Om Oss

vær til besvær

Advokatfirmaet Pind er spesialisert mot eiendoms- og entreprisebransjen, og har et sterkt kompetansemiljø innen restrukturering og maritim juss. Vi er representert med kontorer i Oslo, Bergen og Stavanger.

Firmaets partnere har hovedsakelig arbeidet med rettslige problemstillinger tilknyttet eiendom og eiendomsbransjen gjennom hele karrieren. De fleste kommer fra partnerposisjoner i andre større advokatfirmaer.

Vi har sett at det er et marked for mer bransjeorienterte advokatfirmaer, og vår målsetting har vært å samle et bredt lag av advokater med spesialkompetanse innen rettsfelt som eiendomsbransjen etterspør. Resultatet er et firma som er totalleverandør av juridiske tjenester innenfor eiendom, entreprise, transaksjoner, restrukturering og tvisteløsning.

Eiendom og shipping/offshore har på mange områder sammenfallende rettslige utfordringer, og en rekke av våre sentrale klienter driver virksomhet innen begge de nevnte områder. For å være en komplett rådgiver for våre klienter innen shipping/offshore, har vi etablert en faggruppe med advokater som har bred erfaring innen industrien.

Gjennom faglig dyktighet, markedsinnsikt, tilstedeværelse og samspill gir vi klientene riktige og nødvendige råd for deres situasjon.