Kåre Klausen nytt styremedlem i Forum for plan- og bygningsrett

11 mai 2017

Advokat og partner i Hammervoll Pind, Kåre Klausen, er valgt inn som styremedlem i Forum for plan- og bygningsrett. Hans hovedarbeidsfelt er fast eiendom, med særlig fokus på næringseiendom og plan- og bygningsrett.

Kåre har erfaring som juridisk rådgiver innen prosjektutvikling for betydelige aktører innen eiendomsbransjen, herunder rådgivning knyttet til arealplanlegging, selskapsstruktur og kontraktstrategi.

Forum for plan- og bygningsrett ble opprettet høsten 2002. Forumet er en uavhengig og frittstående forening innen fagområdet plan- og bygningsrett. Pr. 1. januar 2017 var det registrert ca. 250 medlemmer, hvor mange av disse er bedriftsmedlemmer. Les mer på deres hjemmeside.

Kåre ser frem til å bidra i forumet i årene fremover.