Prosedyre og Tvisteløsning

Prosedyre og tvisteløsning er en sentral del av vår virksomhet, helt fra selskapets oppstart.

Vi jobber alltid målrettet for å finne de beste løsningene for våre klienter med tvisteløsning både i og utenfor domstolene.

Vi har et sterkt team av prosedyreadvokater som til enhver tid er engasjert i en rekke prosesser, både i nemnder og utvalg, for de alminnelige domstolene – tingrett, lagmannsrett og Høyesterett og for voldgiftsretter.

Avdelingen ledes av advokat (H) Anders Pind som er en av landets fremste prosedyreadvokater med betydelig prosedyreerfaring. Advokat Pind etablerte og bygget opp prosedyreavdelingen i Advokatfirmaet Thommessen, og han prosederer jevnlig saker for både de alminnelige domstolene og voldgiftsretter.

Anders Pind

Partner (H)
Oslo

480 12 140

Kristine Rønningen Blaauw

Partner
Oslo

954 31 817