Økonomisk kriminalitet

Vårt team på økonomisk kriminalitet bistår klienter på alle stadier i saker som omhandler økonomisk kriminalitet.

Enten det er ved varslet bokettersyn fra Skatteetaten, når Økokrim eller Skattekrim melder sin interesse, eller politiet gjennomfører ransaking og pågripelser, er det svært viktig med god rådgivning på et tidlig stadium av saken. Vi kan bistå i denne innledende fasen og vi bistår som forsvarere i rettssaker.

Våre erfarne prosedyreadvokater arbeider målrettet gjennom hele prosessen for å oppnå et best mulig resultat. I straffesaker som gjelder skatte- og avgiftsunndragelser, utroskap, korrupsjon eller andre forretningsjuridiske forhold, er det av stor betydning at forsvarerteamet har forretningsjuridisk kompetanse og kan nyttiggjøre seg av selskapets øvrige kompetanse spesielt innenfor skatterett og selskapsrett. I større saker setter vi sammen team av advokater slik at klienten får den ekspertisen som er nødvendig.

I tillegg til å arbeide med løpende straffesaker innen økonomisk kriminalitet, bistår teamet med rådgivning og forebyggende arbeid dersom det for eksempel avdekkes mistanke om økonomisk kriminalitet.

Avdelingen ledes av advokat Thomas Støer som har omfattende erfaring med større økonomiske straffesaker og arbeid mot Økokrim, Statsadvokaten og Skatteetaten. Han prosederer jevnlig saker i domstolene.

Hva er økonomisk kriminalitet?

Økonomisk kriminalitet kan kort forklares med lovbrudd der motivet er penger. Slik kriminalitet skjer ofte ved bruk av flere selskaper og ofte er flere personer involvert.

Eksempler på økonomisk kriminalitet er:

 • Økonomisk utroskap
 • Bedrageri
 • Hvitvasking
 • Korrupsjon
 • Skatte- og avgiftsunndragelser
 • Verdipapirkriminalitet
 • Regnskapskriminalitet
 • Konkurskriminalitet
 • Underslag
 • Finans- og tollkriminalitet
 • Miljø- og arbeidskriminalitet

Thomas Støer

Partner
Bergen

928 04 466