Offentlige anskaffelser

Vi bistår både kommuner, fylkeskommuner, andre offentlige etater samt private aktører i spørsmål om offentlige anskaffelser. Våre advokater har bred erfaring med alle former for tilbudskonkurranser og offentlige anskaffelser, både fra offentlige etater, operatørselskap på norsk sokkel og konsulentvirksomhet. Vår praktiske erfaring fra området gjør oss til en mye brukt rådgiver i anskaffelsesprosesser.

Vi har regelmessig oppdrag for offentlige oppdragsgivere som blant annet går ut på utarbeidelse av anskaffelsesstrategier, konkurransegrunnlag og evalueringsprosedyrer samt prosjektgjennomføring av anskaffelser.

Som tilbyder av varer eller tjenester til det offentlige kan det ofte være krevende å forstå anbudsdokumenter og alle elementer i anbudsprosessen. For tilbydere og leverandører til det offentlige bistår vi derfor blant annet med strategiske og juridiske råd i anbudsprosesser, herunder i forhandlinger med innkjøper, bistand med å fremsette krav om innsyn, vurdering av krav etter avvisning eller avlysning samt prosess etter tapt konkurranse, herunder både klager til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) og domstolsbehandling.

Våre ansatte tilbyr skreddersydde kurs innen offentlige anskaffelser.