Arv og skifte

Mange vil før eller senere møte på utfordringer i tilknytning til arvespørsmål eller ved skifteoppgjør/samlivsbrudd, der det er behov for kvalifisert juridisk bistand. Regelverket rundt arv/dødsboskifte og det økonomiske oppgjør mellom ektefeller ved separasjon/skilsmisse er komplisert, i tillegg til at det ofte gir store mellommenneskelige utfordringer.

Dette stiller også høye krav til rådgiverne, både på faglig og personlig nivå. De av våre advokater som jobber med disse spørsmålene er meget dyktige og har bred erfaring på området.

Vi bistår blant annet med:

  • Opprettelse av testamenter og fremtidsfullmakter
  • Skifte av dødsbo
  • Etablering av ordninger som sikrer mot kreditorbeslag i arvede midler (private beslagsforbud)
  • Overføring av næringsvirksomhet til barn (generasjonsskifte) – forskudd på arv – større gaver
  • Opprettelse av ektepakter og samboeravtaler
  • Økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd
  • Internasjonale skifteoppgjør
  • Skifteoppgjør innenfor landbruket

Alf-Erik Jentoft

Partner
Bergen

900 43 901