Entreprise

Bygg-, anlegg- og entreprisesektoren har i de senere år blitt stadig mer profesjonalisert. Kontraktene er komplekse, og ofte med betydelig risiko. Kontraktene krever formelle varslingsregler underveis og avslutningsvis i byggeprosjektet.

Våre advokater har betydelig erfaring på alle trinn av slike prosjekter, det vil si ved utarbeidelse av kontrakter, oppfølgning av prosjektet, overtakelse med sluttoppgjør, samt reklamasjons- og tvisteløsning. Vi rådgir en rekke større og mindre aktører, blant annet offentlige og private byggherrer, entreprenører, arkitekter, rådgivende ingeniører, øvrige rådgivere, samt forbrukere.

Kurt Elvevoll

Partner
Stavanger

416 34 869

Even Komnæs

Partner
Bergen

959 16 868

Petter Sverstad Eriksen

Partner
Oslo

412 20 962