KONKURSBO

Tilbake

Yngve Frantzen

Bobestyrer: Alf-Erik Jentoft
Skifterett: Hordaland tingrett
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: fredag 28. mai 2021 kl. 0915
Fristdag: 24.02.2021
Anmeldelse av krav: 21.04.2021
Org.nr.: 822 562 752
Bonummer: 21-030701KON-BERG/2
Konkursåpning: 17.03.2021