KONKURSBO

Tilbake

X-ing AS

Bobestyrer: Camilla Hagen Egeland
Skifterett: Stavanger
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: 18.05.2021 kl 0900
Fristdag: 01.02.2021
Anmeldelse av krav: 26.04.2021
Org.nr.: 919 631 635
Bonummer: 21-040966KON-STAV
Konkursåpning: 24.03.2021