KONKURSBO

Tilbake

Versatile Property AS

Bobestyrer: Paul Aakre
Skifterett: Sør-Rogaland tingrett
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: Onsdag 01.09.2021 kl. 09:00 i Stavanger tinghus
Fristdag: 11.05.2021
Anmeldelse av krav: 15.07.2021
Org.nr.: 919 455 330
Bonummer: 21-063894KON-TSRO/TSTA
Konkursåpning: 15.06.2021