KONKURSBO

Tilbake

Variato AS

Bobestyrer: Alf-Erik Jentoft
Skifterett: Bergen tingrett
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: 25.3.2021
Fristdag: 28.12.2020
Anmeldelse av krav: 3.3.2021
Org.nr.: 983 743 889
Bonummer: 20-188808KON-BERG/2
Konkursåpning: 26.1.2021