KONKURSBO

Tilbake

Tonjes Studio AS

Bobestyrer: Alf-Erik Jentoft
Skifterett: Bergen tingrett
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: 14.1.2021 kl 11.00
Fristdag: 28.10.2020
Anmeldelse av krav: 21.12.2020
Org.nr.: 920 623 638
Bonummer: 156820KON-BERG
Konkursåpning: 16.11.2020