KONKURSBO

Tilbake

Terje Steinstø

Bobestyrer: Alf-Erik Jentoft
Skifterett: Hordaland tingrett
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: 2. september 2021 Kl 1100
Fristdag: 04.05.2021
Anmeldelse av krav: 20.07.2021
Org.nr.: 922 923 809
Bonummer: 21-066903KON-THOD/2
Konkursåpning: 15.06.2021