KONKURSBO

Tilbake

Stavanger Verksgata Centre As

Bobestyrer: Trond Geitung-Larsen
Skifterett: Stavanger
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: torsdag 25. februar 2021 kl 0900
Fristdag: 04.01.2021
Anmeldelse av krav: 04.02.2021
Org.nr.: 915 770 231
Bonummer: 21-000848KON-STAV
Konkursåpning: 04.01.2021