KONKURSBO

Tilbake

Stavanger Kapitalforvaltning AS

Bobestyrer: Trond Geitung-Larsen
Skifterett: Stavanger
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: torsdag 25. februar 2021 kl 1030
Fristdag: 26.10.2020
Anmeldelse av krav: 22.02.2021
Org.nr.: 989 221 604
Bonummer: 21-001782KON-STAV
Konkursåpning: 18.01.2021