KONKURSBO

Tilbake

Stavanger Conditori Hillevåg AS

Bobestyrer: Paul Aakre
Skifterett: Stavanger
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: Mandag 25.05.2020 kl 12:00
Fristdag: 21.04.2020
Anmeldelse av krav: 22.05.2020
Org.nr.: 922 989 990
Bonummer: 20.059931KON-STAV
Konkursåpning: 22.04.2020