KONKURSBO

Tilbake

Sørlandet Hotell Lindesnes AS

Bobestyrer: Fredrik Bie
Skifterett: Stavanger tingrett
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: Torsdag 25.06.2015 kl 0900
Fristdag: 12.05.2015
Anmeldelse av krav: 15.06.2015
Org.nr.: 995572842
Bonummer: 15-077485KON -STAV
Konkursåpning: 13.05.2015