KONKURSBO

Tilbake

Savanna Sunrise Europe AS

Bobestyrer: Alf-Erik Jentoft
Skifterett: Bergen tingrett
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: 21. januar 2021
Fristdag: 6.10.2020
Anmeldelse av krav: 21.12.2020
Org.nr.: 917 768 684
Bonummer: 20-142647KON-BERG
Konkursåpning: 16.11.2020