KONKURSBO

Tilbake

Saint Clair AS

Bobestyrer: Alf-Erik Jentoft
Skifterett: Hordaland tingrett
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: 20. agust 2021 kl 0900
Fristdag: 31.05.2021
Anmeldelse av krav: 06.07.2021
Org.nr.: 992 239 018
Bonummer: 21-078127KON-THOD/2
Konkursåpning: 01.06.2021