KONKURSBO

Tilbake

S.P Furnes Holding AS

Bobestyrer: Alf-Erik Jentoft
Skifterett: Hordaland tingrett
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: 10. juni 2021 kl. 1300
Fristdag: 15.04.2021
Anmeldelse av krav: 20.05.2021
Org.nr.: 918 481 060
Bonummer: 20-108796K0N-BERG/2
Konkursåpning: 15.04.2021