KONKURSBO

Tilbake

Rogaland Skiltdesign

Bobestyrer: Trond Geitung-Larsen
Skifterett: Stavanger
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: torsdag 15. august 2019 kl: 0900
Fristdag: 27.05.2019
Anmeldelse av krav: 27.06.2019
Org.nr.: 898 067 092
Bonummer: 19-081326KON-STAV
Konkursåpning: 27.05.2019