KONKURSBO

Tilbake

Reime Produkter AS

Bobestyrer: Fredrik Bie
Skifterett: Jæren tingrett
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: Torsdag 05.03.2020 kl. 08:30
Fristdag: 23.01.2020
Anmeldelse av krav: 27.02.2020
Org.nr.: 989 459 570
Bonummer: 20-012131KON-JARE
Konkursåpning: 23.01.2020