KONKURSBO

Tilbake

PVC Verden Ltd.

Bobestyrer: Alf-Erik Jentoft
Skifterett: Bergen tingrett
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: Fredag 25. januar 2019 kl 11.00
Fristdag: 11.9.2018
Anmeldelse av krav: 14.1.2019
Org.nr.: 919 128 291
Bonummer: 18-135606KON-BERG/3
Konkursåpning: 10.12.2018