KONKURSBO

Tilbake

Prioris Nett Ltd

Bobestyrer: Alf-Erik Jentoft
Skifterett: Bergen tingrett
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: 21. januar 2021
Fristdag: 15.10.2020
Anmeldelse av krav: 23.12.2020
Org.nr.: 915 185 606
Bonummer: 20-148118KON-BERG
Konkursåpning: 18.11.2020