KONKURSBO

Tilbake

Pressværket AS

Bobestyrer: Paul Aakre
Skifterett: Stavanger
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: onsdag 27. januar 2021 kl 0930
Fristdag: 04.12.2020
Anmeldelse av krav: 07.01.2021
Org.nr.: 921861176
Bonummer: 20-176851KON-STAV
Konkursåpning: 07.12.2021