KONKURSBO

Tilbake

Pranorm Gaustadnes

Bobestyrer: Paul Aakre
Skifterett: Stavanger
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: 03.07.2017
Fristdag: 20.03.2017
Anmeldelse av krav: 26.06.2017
Org.nr.: 816 596 122
Bonummer: 17-083425KON-STAV
Konkursåpning: 22.05.2017