KONKURSBO

Tilbake

Players In AS

Bobestyrer: Alf-Erik Jentoft
Skifterett: Bergen tingrett
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: Tirsdag 3. juli 2018 kl 10.00
Fristdag: 13.03.2018
Anmeldelse av krav: 12.06.2018
Org.nr.: 999 507 514
Bonummer: 18-041060KON-BERG/3
Konkursåpning: 08.05.2018