KONKURSBO

Tilbake

OVY – Murmester Flis Ursu I Aurel

Bobestyrer: Alf-Erik Jentoft
Skifterett: Bergen tingrett
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: Tirsdag 13. mars 2018 kl 10.20
Fristdag: 27.11.2017
Anmeldelse av krav: 09.02.2018
Org.nr.: 991 638 385
Bonummer: 17-185515KON-BERG/4
Konkursåpning: 05.01.2018