KONKURSBO

Tilbake

Murat Bag

Bobestyrer: Trond Geitung-Larsen
Skifterett: Stavanger
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: 14.08.2018
Fristdag: 16.04.2018
Anmeldelse av krav: 22.06.2018
Org.nr.: 820 874 072
Bonummer: 18-070148KON-STAV
Konkursåpning: 22.05.2018