KONKURSBO

Tilbake

Miljøbil Bergen AS

Bobestyrer: Alf-Erik Jentoft
Skifterett: Bergen tingrett
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: 26. februar 2021
Fristdag: 23.12.2020
Anmeldelse av krav: 27.1.2021
Org.nr.: 912 827 143
Bonummer: 20-187323KON-BERG/2
Konkursåpning: 23.12.2020